Pengumuman Jadwal Ibadah Selama Masa Transisi PSBB... Ibadah Minggu akan dilakukan 2x.. Pukul 08.00 WIB dan 10.00 WIB... Info lengkap klik / ketuk tulisan ini

Janji Tuhan Pasti Selalu Terjadi

Khotbah Minggu, 12 Januari 2020
Pembicara : Pdm. Yong Atmaja
 
 
Mazmur 12:7 Janji TUHAN adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, tujuh kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah.
8 Engkau, TUHAN, yang akan menepatinya, Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini.
 
Dalam kitab Mazmur 12 ayat 7 dan 8 ini Janji Tuhan digambarkan sebagai sesuatu yang murni dimana 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Sehingga janji Tuhan ini menjadi suatu yang murni dan yang mulia.
 
Janji Tuhan itu sesuatu yang mulia dan indah.
 
Kita harus selalu hidup berdoa supaya tetap kuat menanti-nantikan janji Tuhan.
 
Kejadian 12:1 * Berfirmanlah TUHAN kepada Abram: “Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan Kutunjukkan kepadamu; 
2 Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur; dan engkau akan menjadi berkat. 
3 * Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat.”
 
Ayat ini di Kejadian 12 ayat 1-3, adalah janji Tuhan kepada Abraham dan Abraham dengan setia dan dengan tekun menantikan janji Tuhan.
 
Kita sebagai keturunan Abraham juga akan menikmati janji Tuhan kepada Abraham.
 
Contoh janji Tuhan kepada umat-Nya adalah janji Tuhan kepada Yosua.
 
Yosua 1:1 Sesudah Musa hamba TUHAN itu mati, berfirmanlah TUHAN kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian: 
2 “Hamba-Ku Musa telah mati; sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan Kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. 
3 * Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu Kuberikan kepada kamu, seperti yang telah Kujanjikan kepada Musa. 
4 Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke Laut Besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. 
5 * Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu; seperti Aku menyertai Musa, demikianlah Aku akan menyertai engkau; Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau
 
Tuhan berjanji akan memberikan tanah perjanjian dan juga penyertaan Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan kepada Yosua. Di ayat 5 dikatakan seorangpun tidak dapat bertahan menghadapi Yosua seumur hidup Yosua.
 
Janji Tuhan kepada Abraham, janji Tuhan kepada Musa, dan janji Tuhan kepada Yosua adalah janji Tuhan kepada kita sebagai umat kesayangan Tuhan. Tuhan tidak pernah ingkar janji, Tuhan pasti akan selalu menepati janji-Nya jika kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan baik melalui Doa, melalui ibadah dan kehidupan kita sehari-hari.
 
Yosua 1: 6 * Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang Kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. 
7 Hanya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa; janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung, ke mana pun engkau pergi. 
8 Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. 
9 Bukankah telah Kuperintahkan kepadamu: kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab TUHAN, Allahmu, menyertai engkau, ke mana pun engkau pergi.”
 
Untuk dapat menerima janji Tuhan yang murni Tuhan mau anak-anak-Nya melakukan 4 hal ini :
 
1. Kuatkan dan Teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh.(Yosua 1:6 dan 7) Jangan mudah lemah dan goyah sehingga kita tidak datang lagi kepada Tuhan.
2. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri (Yosua 1:7)
3. Memperkatakan Taurat dan merenungkannya siang dan malam (ayat 8)
4. Jangan Kecut dan Tawar hati ( ayat 9)
 
Kalau kita tetap kuat melakukan hal-hal yang Tuhan perintahkan kepada Yosua untuk dilakukan, maka janji Tuhan yang indah dan murni kepada Yosua adalah janji Tuhan juga kepada kita semua.
 
“..apabila kamu melangkahi perjanjian, yang telah diperintahkan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu, dan pergi beribadah kepada allah lain dan sujud menyembah kepada mereka. Maka murka TUHAN akan bangkit terhadap kamu, sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik, yang telah diberikan-Nya kepadamu.” 
Yosua 23:16
 
Tuhan pun mengingatkan kalau kita menganggap remeh janji Tuhan ini malah akan membuat kita menjadi lemah dan bahkan beribadah kepada allah lain, tidak setia ikut Tuhan. 
Maka murka Tuhan akan ada bersama kita, keselamatan kekal dari Tuhan tidak akan menjadi milik bagian kita. Artinya adalah yang kita nikmati adalah kebinasaan.
 
Jadi biarlah kita selalu hidup menikmati janji Tuhan, mengalami janji Tuhan, dan melakukan perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan kita.
 
Tahun 2020 kita akan mengalami janji-janji Tuhan yang indah asal kita tetap kuat, tidak menyimpang ke kanan dan kiri, memperkatakan Taurat dan tidak kecut dan tawar hati dalam segala keadaan. Tuhan memberkati kita semua!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *